[text]

De schatten van het zuiden van Öland

Het agrarisch landschap in het zuiden van Öland (Alvaret) staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Je ziet het gebruik van het land terug in patronen in dorpen en land en dat maakt dit gebied, met de manier waarop dit de afgelopen 5000 jaar bewerkt en begraasd is, uniek.

  • Gettlinge gravfält, UNESCO World Heritage site

Gettlinge gravfält, UNESCO World Heritage site

Vijfduizend jaar

Het agrarisch landschap in het zuiden van Öland is bijna zo plat als een pannenkoek. Het is in vroeger dagen verdeeld in ommuurde velden voor landbouwgrond en open velden, waar schapen en vee grazen in de buurt van de zee. Het gebied ligt bezaaid met zo’n 200 ‘lijndorpen’ (alle dorpen liggen naar de weg toe en zijn volgens strikte voorschriften gebouwd).

Je voelt hier gewoon 5000 jaar menselijke aanwezigheid en de inspanningen die generaties boeren zich hebben moeten getroosten om te overleven. Dit type gebied wordt alvar (Alvaret) genoemd: deze hebben een zeer dun laagje bovengrond op een bodemlaag van kalksteen. Het grootste heet de Grote Alvar (Stora Alvaret), een enorme vlakte waar bomen en struiken geen wortel kunnen schieten. Misschien lijkt het wild en natuurlijk, maar feitelijk ziet het eruit zoals het eruit ziet doordat er vee graast. In deze door de mens gecreëerde omgeving vind je zeer zeldzame flora en fauna, waaronder 32 soorten orchideeën.

Je mag ze niet missen: de grote alvar-vlakten, de lijndorpen, de molens en de boerderijen.

Advertenties:

A part of the official gateway to Sweden