Central Sweden

Here are the regional tourist organisations in central Sweden

Turistinformation Dalarna
791 83 Falun
Tel +46 (0)23-640 04
info@visitdalarna.se

Gotlands Turistförening
Donnerska Huset, Donners Plats 1
651 27 Visby
Tel +46 (0)498-20 17 00
info@gotland.com

Visit Värmland
Norra Strandgatan 17
65224 Karlstad
info@visitvarmland.se

Sörmlands Turismutveckling AB
Västra kvarngatan 62
611 32 Nyköping
Tel +46(0)155-22 27 70
stua@stua.se

Destination Uppsala
Stationsgatan 12
753 40 Uppsala
Tel +46 (0)18-727 48 00
info@destinationuppsala.se

Västmanland - The Essence of Sweden
Norra Källgatan 22
722 11 Västerås
Tel +46 (0)21 39 7950

Advertising:

A part of the official gateway to Sweden