Tall & fakta om Sverige

Sverige er faktisk det tredje største landet i Vest-Europa, og mer enn halvparten er dekket med skog. Alt dette og mer finner du oppsummert under i noen korte fakta om Sverige. 

Areal: 450,000 km², tredje største land i Vest-Europa

Skog: 53 %
Fjell: 17 %
Kulturlandskap: 8 %
Innsjøer og elver: 9 %

 • Lengste avstand nord–sør: 1,574 km
  Lengste avstand øst–vest: 499 km
 • Hovedstad Stockholm
 • Befolkning 9 millioner innbyggere
 • Språk: Svensk. Anerkjente minoritetsspråk: Samisk, finsk Meänkieli (Tornedalen-finsk), jiddish, romani chib (romanifolkets språk)
 • Styreform: Konstitusjonelt monarki, parlamentarisk demokrati
  Parlament: Riksdagen med 349 representanter i ett kammer
 • Religion: 82 % tilhører den evangelisk-lutherske svenske kirke
 • Gjennomsnittlig levealder: menn: 77 år, kvinner: 82 år
 • Viktigste eksportvarer: papirprodukter, elektronikk- og it-utstyr, motorkjøretøy, maskiner, kjemiske produkter, farmasøytiske produkter, jern og stål, matvarer, fottøy.

Annonsering:

A part of the official gateway to Sweden