Telefon, post & Internett

I dag er ofte postkontoret integrert i butikker, varehus, kiosker, bensinstasjoner etc. Åpningstidene varierer derfor i forhold til den enkelte butikk. Stort sett er åpningstidene lange. Se etter det blå postsymbolet.

Brev og kort til utlandet opp til 20 gram koster SEK 5,50 i Sverige og SEK 10 utenfor Sverige. Frimerker kjøpes på postkontoret og i de fleste kiosker. Det er to ulike typer postkasser: Den blå er for lokal post, den gule for nasjonal og internasjonal post.


Annonsering:

A part of the official gateway to Sweden