Dyr & kjæledyr

Man kan ta med seg kjæledyr til Sverige fra land utenfor EU og EFTA. Vi anbefaler reisende å planlegge reisen i god tid for å skaffe nødvendig dokumentasjon og tillatelse.

Fra og med 3. juli 2004 gjelder følgende krav for import av katter og hunder fra land utenfor EU:

Identifikasjon ved mikrochip eller tydelig tatovering

Vaksinasjon mot rabies i tråd med vaksinasjonsmyndighetenes anbefaling. Bruk en vaksine som er godkjent av WHO (vaksinasjon er ikke påkrevd ved direkte import fra Storbritannia eller Irland).

Test av antistoffer som viser motstandsstoffer mot rabies på minimum 0,5 ml. Testen skal tas ikke mindre enn 120 dager, og ikke mer enn 365 dager etter den siste rabiesvaksinasjonen. Dette betyr at tidsgrensene er de samme som i løpende regelverk (antistofftest er ikke påkrevd når det gjelder direkteimport fra Storbritannia og Irland).

Ormekur mot bendelorm (Echinococcus spp.) som er gitt av en veterinær som bruker preparat inneholdende praziquantel ti dager eller mindre før import.

Pendlere mellom Danmark og Sverige kan fortsatt bruke fireukerssertifikat.

Dokumentasjon i form av et pass hvor en registrert veterinær noterer alle nødvendige opplysninger.

Forespørsel om tillatelser rettes til Statens Jordbruksverk i Sverige.


Annonsering:

  • Resting dog
  • VisitSweden

Resting dog

A part of the official gateway to Sweden