[text]

Tollregler

Reisende fra land utenfor EU kan ta med seg følgende mengder tax free-varer inn i Sverige: Personer over 20 år kan ta med 1 liter sprit eller 2 liter hetvin (16–22 %), 2 liter vin (maks 15 %) og 64 liter sterkøl. Personer over 18 år kan ta med 200 gram sigaretter, 250 gram tobakk, eller 50 sigarer eller 100 sigarillos.

Noen varer har restriksjoner på import, inkludert mat. Ta kontakt med den svenske ambassaden for detaljer.

Besøkende fra andre EU-land kan ikke importere tax free-varer, men kan ta med seg følgende skattebelagte varer til eget bruk:
Besøkende over 20 år kan ta med 5 liter sprit eller 6 liter hetvin i tillegg til 52 liter vin og 64 liter sterkøl. Besøkende over 18 år kan ta med 400 sigaretter eller 550 gram pipetobakk eller 100 sigarer eller 200 sigarillos.

Det er restriksjoner på import av følgende:
Narkotika, injeksjonssprøyter, medikamenter, våpen og ammunisjon, kniver og lignende våpen (for eksempel stilettkniv), enkelte typer dyrefôr og levende dyr, inkludert fugler, fisker og reptiler. Det er nye regler for import av kjæledyr fra og med 3. juli 20004. Hunder og katter som reiser innen eller kommer tilbake til EU skal nå ha pass. Ta kontakt med de lokale myndigheter i Sverige for mer informasjon.

Annonsering:

A part of the official gateway to Sweden