[text]

Ölands mange skatter

Jordbrukslandskapet på den sørlige delen av Öland (Alvaret), står på UNESCO sin liste over Verdensarv. Grunnen er den unike bruken av jordlandskapet, der man den dag i dag kan se spor etter landsbyer og ikke minst mønstre i hvordan jorda ble brukt til dyrking og beite for over 5000 år siden.

  • Gettlinge gravfält, UNESCO World Heritage site

Gettlinge gravfält, UNESCO World Heritage site

Fem tusen år

Jordbrukslandskapet på den sørlige delen av Öland er nesten like flatt som en pannekake. I gamle dager var jorda delt inn i mindre stykker der noen arealer ble dyrket, mens andre sjønære jordlapper ble brukt som beiteområder for sauer og storfe. Området bærer spor av nesten 200 landsbyer som står på rett linje etter hverandre ved veien. Alle byene ble altså bygget i henhold til strenge regler.
Her fås et genuint innblikk i bosettinger og hva generasjoner av bønder har måtte gjøre for å overleve gjennom 5000 år. Områdene kalles Alvar (Alvaret), og noe av det karakteristiske er at de har et svært tynt lag med matjord som ligger oppå et grunnfjell av kalkstein. Det største området heter Stora Alvaret, og består av en stor slette der verken trær eller busker kan slå rot. Ved første øyekast kan det se vilt og naturlig ut, men formene i landskapet er et direkte resultat av husdyr som har gått på beite. Det finnes noen svært sjeldne arter innen flora og fauna i dette menneskeskapte miljøet, blant annet 32 ulike arter orkidéer.
Det du skal være på utkikk etter her, er de langstrakte slettene, byene som står på rett linje, sjarmerende vindmøller og koselige bondegårder.

Annonsering:

A part of the official gateway to Sweden