• © Ida Nilsson

Place

Places

Connect with Lunds Domkirke

Lunds Domkirke

Domkirken i Lund stod færdig i 1145 og er opført i romersk stil. Meget er dog sket på 900 år.

Adskillige til- og ombygninger op gennem middelalderen, og i mere moderne tid, har dog ført til at domkirken siden åbningen for små 900 år siden har set en del ændringer. Ikke desto mindre – og måske endda derfor - er bygningen meget historiske interessant.

Domkirken, som ligger midt i Lunds gamle centrum, anses for at være Nordens fornemmeste katedral i romersk stil - den har blandt andet fået tildelt tre stjerner i Michelin Green Guide Book. Domkirken er bygget om flere gange siden den blev opført i 1100-tallet, men stadig et pragteksempel på byggeteknik og arkitektur gennem tiderne.

Allerede i 1080’erne påbegyndtes domkirkens konstruktion med opførelsen af krypten, som derfor er kirkens allerældste del. Arbejdet påbegyndtes og sponsoreredes af den danske konge Knud den Hellige, som imidlertid døde i 1083 og aldrig nåede at se domkirken færdigbygget. Skåne var nyligt officielt blevet kristnet og i 1103 blev Lund udnævnt til ærkebiskopsæde. Dette faktum vidner om at Lund på den tid har været den absolut vigtigste by i datidens Danmark – og muligvis den vigtigste by i hele Norden. Dette bekræftes da også når man stæder på Lunds middelalderlige tilnavn ”Metropolis Dania”.

Bidrag fra internationale mestre

Under diverse byggearbejder og restaureringer op gennem tiden har især italienske og tyske stenhuggere, byggemestre og skulpturer arbejdet med at udvikle bygningen. Flere af især tilbygningerne har, også på deres samtid, været kontroversielle og skabt debat og utilfredshed. Alle disse præg er naturligvis synlige overalt på, i og omkring domkirken og er spændende at observere i dag.

Klokkespil og Hellige Tre Konger

Værd at nævne – og meget populært blandt besøgende turister såvel som lokale Lund-boere – er domkirkens imponerende og verdensberømte ur, som stammer helt tilbage fra 1424. Uret, som bærer det ‘mundrette’ navn ”Horologium Mirabile Lundense”, er et såkaldt astronomisk ur og består af mange forskellige dele. Højdepunktet for de fleste besøgende turister – og især børnene – er når de Hellige Tre Konger dagligt kl. 12 og 15, akkompagneret af klokkespil, kommer frem og hilser det lille Jesus-barn som ligger i Jomfru Marias arme. For at undgå en eventuel skuffelse bør du dog være opmærksom på at dette syn på søn- og helligdage kan opleves kl. 13 og 15.

Uanset om man skulle have en særlig interesse i kirker eller ej, vil Domkirken i Lund gøre et indtryk. Herfra kan man tage masser af indtryk, ny viden og perspektiver med sig når man går igen – både angående dansk, svensk og europæisk historie, religiøs kunst og arkitektur samt byggeteknik og æstetik gennem tiden. Domkirken er et ”must” på besøget i Lund!

Discussion about Lunds Domkirke

Reklamer:

A part of the official gateway to Sweden