18. december 2009

Klima: Svensk turisme går forrest i København

Som det første land i verden har Sverige indført et krav om bæredygtighedsrapporter fra alle statsejede virksomheder og organisationer. Med de krav i baghånden har VisitSweden kunnet motivere og presse aktører i det svenske turisterhverv, da de nu bliver målt og vejet på konkrete initiativer og ikke på ”grønne indpakninger” uden en reel effekt. Dette er en væsentlig årsag til, at den svenske turistindustri forventer at fastholde positionen som verdens førende turistland, hvad angår miljø- og klimahensyn.

VisitSweden har ikke en juridisk funktion i forhold til de enkelte aktører i det svenske turisterhverv, men som udøvende organ for en meget stor del af kommunikationen for Sverige og svensk turisme er VisitSweden en vigtig aktør, som der bliver lyttet til. Den position burger organisationen meget aktivt i forhold til klimarelaterede spørgsmål, hvor de mange resurser bruges på at holde turisterhvervet til ilden og sikre, at de guidelines og regelsæt, der bliver udstukket fra den svenske regerings side, bliver ført ud i livet.

”Vi kan i Sverige se, hvor vigtig det er at have politiske beslutninger bag os, når vi skal motivere turisterhvervet til radikale ændringer af deres forretning. Det er på verdensplan, netop som motivator og til dels vagthund, at organisationer som vores har en vigtig rolle at udfylde. På globalt plan har vi brug for nagelfaste politiske beslutninger, vi som erhverv kan læne os op af, ” siger Carla Aguirre Muñoz, analyschef i VisitSweden, der her til eftermiddag deltager som repræsentant for de internationale turistorganisationer i en FN-paneldebat om turismens rolle i klimadebatten.

Skiområde drives på vand og vind
Som nævnt er det ikke VisitSweden eller lignende organisationer, der i sidste ende kan træffe de beslutninger, der skal kommer klimaet til gavn. Det skal den enkelte turistvirksomhed gøre. Og hvad gør man så i Sverige, kan man passende spørge?

”Der er mange eksempler at tage af, men jeg vil gerne fremhæve skiområdet Idre Fjell som et godt eksempel. De bruger, som alle andre skiområder i verden, meget energi på driften af deres liftsystemer, hytter og belysning. Men her er man nu nået så langt, at al den strøm, de bruger, kommer fra vind- og vandenergi. Det er noget, der batter for miljøet, og samtidig giver det Idre Fjell mulighed for at bruge et konkret tiltag aktivt i deres kommunikation. Vores analyser viser nemlig, at turisterne i stigende grad finder bæredygtighed væsentlig for deres rejsevalg,” siger Niels Mouritzen, direktør for VisitSweden i Danmark.

Sverige nyder ydermere godt af, at landet i forvejen er langt fremme med klimavenlig drift, både i husholdningerne og i erhvervslivet.

”Sverige og det svenske turisterhverv har i forvejen en god struktur, hvad angår bæredygtighed og miljø. Og mange af de initiativer, der er blevet præsenteret under COP15 – fra affaldsreduktion til vind- og vandenergi – er Sverige allerede langt fremme med. Det gør det lettere for svensk turisme at ligge forrest i udviklingen og leverancen af bæredygtige oplevelser. Med de kommercielle briller på kan vi med vores kommunikation desuden sikre, at den enkelte aktør kan se en sammenhæng mellem det han/hun får af opmærksomhed og indtjening, og det han/hun gør for klimaet.” slutter Niels Mouritzen.
 
Fakta
De rapporter, alle statsejede virksomheder og organisationer i Sverige, som de første i verden, skal aflevere, skal leve op til de internationale GRI-standarder (Global Reporting Initiative).

Kontaktinformation:
Niels Mouritzen, direktør i VisitSweden, tlf: 28 88 10 75
Carla Aguirre Muñoz, Analyschef i VisitSweden, tlf +46 705 45 16 60

For pressespørgsmål kontakt:

Anna Kron Boysen
PR Manager
VisitSweden
tlf: +45 26 16 13 76

Reklamer:

A part of the official gateway to Sweden